Práce ve výškách:

Školení výškové práce

Aktuálně vypsané termíny školení pracovníků z předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve výškách.

Školení výškových pracovníků ...

 

Revize OOPP

Revize OOPP proti pádu a lezecké výstroje výrobců: Rock Empire, Petzl, Singing Rock, Camp, Kong a Lanex.

Více informací..

 

 

Prodej OOPP

prodej OOPP proti pádu a lezecké výstroje výrobců: Rock Empire, Petzl, Beal, Kong, Camp, Ocún a Rock Pillars

Rock Empire

Petzl

Beal

Camp

Kong

Ocun

Rock Pilars

vklíněnce Kouba

 

Odkazy:

arrow prodej horolezecké výstroje a OOPP
arrow ubytování České Švýcarsko - Tisá
arrow outdorové aktivity

BOZP a PO - služby, školení | koordinátor BOZP na staveništi | software BOZP

Ikona našich webových stránek ke stažení :

banner 88x31servis pro výškové práce

Lezecká výstroj

Zdrojový kód k vložení najdete pod záložkou kontakt.

facebook

Dezign 2008
Validate XHTML 1.0 Strict
and Css

 

ill titleVýškové práce

Úvodní informace.

Bezpečnost práce se jako hlavní součást pracovního a životního prostředí řadí mezi důležité úkoly každé vyspělé společnosti. Chceme-li, abychom i v našem státě vytvořili účinné systémy prevence v technické a pracovně hygienické ochraně práce s cílem zabránit poškozování lidského zdraví, musí každý pracovník získat potřebné znalosti a morální cítění k uplatňování bezpečné práce. V odvětví stavebnictví, které má oproti jiným oblastem výrazná specifika jak v přípravě, organizaci, tak zejména ve vlastním provozu a provádění prácí, jsou bezpečnostní požadavky k prováděným činnostem natolik rozsáhlé, že si zasluhují zvláštní pozornost. Záměrem nabízených služeb, které jsou určeny odborným pracovníkům pro bezpečnost práce, soukromým podnikatelům a dalším pracovníkům, kteří mají podle právních předpisů bezpečnost práce ve stavebnictví zabezpečovat, řídit či kontrolovat, je poskytnout základní orientaci a vědomosti z právní, technické a odborné problematiky ochrany života a zdraví pracovníků tak, aby mohli kvalifikovaně plnit úkoly a zabezpečovat provádění stavebních prací. Nutno podotknout, že nabídka našich služeb a školení neobsahuje komplexní přehled platných bezpečnostních předpisů ve stavebnictví, ale pouze výběr zásadních požadavků, týkajících se problematiky prace ve výškách a nad volnou hloubkou upravovaných dle Zákona č. 262/2006 Sb. /zákoník práce/ § 101 až 108 a zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění BOZP ve znění pozdějších předpisů ; Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. se zaměřením na odbornou způsobilost k provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou pomocí osobních ochranných prostředků proti pádu z výšky. Jedná se o upozornění na takové bezpečnostní požadavky, jejichž porušování může vést ke vzniku úrazů a závažným důsledkům, na něž se vztahuje právní odpovědnost. Vyhláška je závazná pro všechny dodavatele stavebních prací, tj. právnické i fyzické osoby a jejich pracovníky a za jistých okolností i na další účastníky ve výstavbě – projektanty, konstruktéry, investory a odběratele, pokud se jejich postavení váže k realizaci stavební činnosti.

Dovolujeme si Vás touto cestou upozornit na problematiku.
Zajištění bezpečnosti práce ve výškách a nad volnou hloubkou.

Vzhledem ke stále přetrvávající vysoké úrazovosti ve stavebnictví a při pracích ve výškách zvláště provádí oblastní inspektoráty bezpečnosti práce v posledním období celostátní kontrolní kampaň ve stavebnictví, zaměřenou na eliminaci potencionálních rizik při stavebních činnostech, zejména pak v oblasti prací prováděných ve výškách.
Cílem této kampaně  je zlepšit úroveň prováděných bezpečnostních opatření z hlediska BOZP, schopnost identifikovat rizika a předcházet vzniku pracovních úrazů a nehodových událostí. Cílovou skupinou jsou stavebníci a malé a střední organizace, provádějící stavební činnost a práce ve výškách.

Nebuďte tedy překvapeni, pokud inspektoři v rámci této kampaně navštíví Vaši firmu.
Včas si proto zajistěte potřebná školení, certifikované osobní ochranné prostředky a příslušné revize.

Nabízené služby BOZP:

Ostatní služby :

 

začátek stránky / úvodní strana / Tisk