Menu:

Školení výškové práce

Aktuálně vypsané termíny školení pracovníků z předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve výškách.

Více informací...

 

Revize OOPP

Revize OOPP proti pádu a lezecké výstroje výrobců: Rock Empire, Petzl, Singing Rock, Camp, Kong a Lanex.

Více informací..

 

 

 
Prodej OOPP

prodej OOPP proti pádu a lezecké výstroje výrobců: Rock Empire, Petzl, Beal, Kong, Camp, Ocún a Rock Pillars

Rock Empire

Petzl

Beal

Camp

Kong

Ocun

Rock Pilars

vklíněnce Kouba

 

Odkazy:

arrow prodej OOPP
arrow ubytování Tisá
arrow outdorové aktivity

 

Ikona našich webových stránek ke stažení :

banner 88x31servis pro výškové práce

Lezecká výstroj

Zdrojový kód k vložení najdete pod záložkou kontakt.

facebook

Dezign 2008
Validate XHTML 1.0 Strict
and Css

 

ill titleRevize OOPP - ROCK EMPIRE, PETZL, SINGING ROCK, CAMP, KONG, LANEX

Autorizované periodické prohlídky OOPP proti pádu poskytujeme na výrobky těchto výrobců : ROCK EMPIRE, PETZL, SINGING ROCK, BEAL, LANEX - TENDON, CAMP, KONG, KASK a ALPIN BUPEX.

Legislativa týkající se prohlídek OOPP:

Požadavky na provádění revizí upravují jednotliví výrobci v návodech na použití prostředku OOPP – všechny prostředky se musí používat v souladu s návodem. Revizní činnost je vyžadována normami ČSN 83 2611, ČSN 83 2612 a ČSN–EN 365. Platné revizní zkoušky používaných prostředků OOPP společně s platným osvědčením o odborné způsobilosti k provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou pomocí OOPP proti pádu z výšky jsou základními dokumenty požadované kontrolory příslušných úřadů, odběrateli stavebních děl, případně jsou požadovány jako součást nabídek stavebních prací a konkurzů, obecně jsou pak znakem profesionality a zodpovědnosti firmy.

Oprávnění k provádění revizí OOPP :

Revize prostředků OOPP pro práce ve výškách smí provádět odborně způsobilá osoba, proškolená na základě vnitřních předpisů jednotlivých výrobců, případně dovozců, a které bylo vydáno „Oprávnění k provádění odborných periodických prohlídek prostředků osobního zajištění“ dle ČSN–EN 365, odst. 2.1. písmeno m.

Místo revize :

zkušební prostory firmy VP climbing servis, Tisá 302, 40336 Ústí nad Labem - Tisá

Způsob předání OOPP:

Lhůty dodání :

Požadavky na OOPP určené k revizi :

Příklady důvodů k vyřazení OOPP :

U některých druhů poškození OOPP lze provést opravu /např. oprava poškozených švů na úvazcích a spojovacích prostředcích/. O možnosti opravy rozhodne revizní technik. Oprava bude provedena ve výrobním závodě Rock Empire s.r.o Cena za opravu bude stanovena předem.
Pokud prostředky OOPP vykazují některý z výše uvedených nedostatků, nemůže revizní technik vystavit kladný revizní protokol. Každý jednotlivý kus OPP obdrží vlastní revizní protokol.

Platnost revize:

Všechny revize s kladným revizním protokolem mají platnost 12 měsíců.
Během této doby má majitel /uživatel/ garantováno, že pokud bude s prostředkem OOPP nakládat v souladu s jeho návodem na použití, bude mít prostředek všechny vlastnosti, které výrobce garantuje. V případě mimořádné události /například pád s nepříznivým pádovým faktorem, zatížení prostředků přes ostrou hranu/ nebo při porušení návodu na použití je nezbytné předat prostředek OOPP k revizi i před vypršením termínu platnosti.
V opačném případě výrobce ani revizní technik neručí za případné selhání prostředku OOPP a s tím spojené vzniklé škody.

Ceník :

Jednotný ceník pro revize na OOPP uvedených výrobců: Uvedené ceny jsou bez DPH

Nabízená sleva revize 50% :
Cena za opravu prostředku OOPP bude stanovena dohodou předem /poštovné a balné hradí majitel OOPP/ Ceny se vztahují i na kontrolované prostředky, kterým nebyla prodloužena platnost použití.

Platební podmínky :

Revizní osvědčení /pdf/: Rock Empire, Petzl, Lanex, CAMP, Singing Rock, Beal, Alpin Bupex, Kong, Kask

 

začátek stránky / úvodní strana / Tisk

Odkazy : Horolezecká škola a školení BOZP pro výškové práce